Ouderlijke Zelf- en Emotieregulatie in Opvoeding

Ouderlijke zelf- en emotieregulatie

De Rol van Ouderlijke Zelf- en Emotieregulatie in Opvoeding: Vaders vs. Moeders

Tot op heden heeft onderzoek naar ouderlijke zelfregulatie zich vrijwel uitsluitend gericht op moeders. Deze studie richt zich daarom op zowel vaders als moeders, om overeenkomsten en verschillen te kunnen onderzoeken. Een tweede doel van de studie is om te onderzoeken hoe zelfregulatie, emotieregulatie en executief functioneren van ouders zich tot elkaar verhouden en hoe deze zijn gerelateerd aan opvoeding en gedrag van het kind. Hiermee willen we onderzoeken welke aspecten van zelf- en emotieregulatie met name van belang zijn voor hoe ouders opvoeden en hoe hun kind zich ontwikkelt. Daarnaast willen we graag weten hoe zelf- en emotieregulatie gerelateerd zijn aan opvoeding en gedrag van het kind naast andere bekende voorspellers zoals ouderlijke persoonlijkheid en psychopathologie om beter te kunnen bepalen hoe groot de rol van ouderlijke zelf- en emotieregulatie is.

Onderzoekers

Samenwerking

Dit project is ontstaan in samenwerking met onderzoekers van Texas A&M University (dr. Steven Woltering, Yajun Jia) en University of Massachusetts Amherst (Kirby Deater-Deckardin) in de Verenigde Staten. Marike Deutz heeft 9 maanden het Neurobiological Lab for Learning and Development bezocht als gastonderzoeker, waar gedragsmatig en biologisch onderzoek wordt gedaan naar zelfregulatie. Dit verblijf werd gesteund met een Fulbrightbeurs en een Young Talent Award van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De dataverzameling voor dit project vindt plaats in zowel de Verenigde Staten als Nederland.

< terug naar 'Zelfregulatie over generaties: de rol van opvoeding'

Contact