OntwikkelingVoorop!

ASQ4 vragenlijst

Achtergrond

Het jonge kind ontwikkelt zich razendsnel en kan de ene dag opeens iets dat het de vorige dag nog niet kon. Om dit goed in beeld te brengen en te kunnen kijken of het kind zich ontwikkelt zoals zijn of haar leeftijdsgenoten, hebben wij een ontwikkelingsvolgsysteem aangepast voor kinderen in Nederland. Ons systeem bestaat uit een vragenlijst over de ontwikkeling van het jonge kind (0-6 jaar) en kan door de tijd heen worden ingevuld voor hetzelfde kind. Op deze manier kan het ontwikkelingspad dat het kind bewandelt in beeld worden gebracht. Deze lijst kan worden ingevuld door ouders, maar ook door bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers op het kinderdagverblijf.

De vragenlijst

De vragenlijst die wij gebruiken is de Nederlandse vertaling van de nieuwe editie van de Ages and Stages Questionnaire (ASQ). De volgende domeinen worden hierbij uitgevraagd:

  • Communicatie: de taalvaardigheden. Wat kan het kind al begrijpen en zeggen?
  • Fijne motoriek: de co√∂rdinatie van kleine bewegingen, zoals dat van handen en vingers.
  • Grove motoriek: het bewegen van armen en benen, zoals kruipen, lopen en rennen.
  • Probleem-oplossende vaardigheden: hoe speelt uw kind met speelgoed en hoe lost hij of zij problemen op?
  • Persoonlijk-sociale vaardigheden: de zelfstandigheid in vaardigheden van het kind maar ook juist de interactie met anderen.

Onderzoek

Momenteel verzamelen wij gegevens van een grote groep jonge kinderen. Ons systeem wordt nu gebruikt door kinderdagverblijven en ouders. Met ons onderzoek willen wij normen bepalen voor de ASQ. Dit houdt in dat wij onderzoeken wat op de ASQ een normale ontwikkeling is voor een kind en wanneer dit zou kunnen afwijken en mogelijk extra stimulering gepast is. Daarnaast onderzoeken wij of deze normen anders zijn voor de vragen ingevuld door pedagogisch medewerkers en de vragen ingevuld door de ouders. Beide partijen vullen dezelfde lijst in, maar het zou kunnen dat zij toch net een ander beeld hebben van het kind. Als hier meer over duidelijk is, kan beter in de gaten worden gehouden welke kinderen wellicht baat hebben bij extra ondersteuning of juist extra uitdaging.

Meedoen met onderzoek

Bent u een ouder/verzorger met een kind tussen de 0 en 6,5 jaar oud? Dan kunt u deelnemen aan ons onderzoek!

Aanmelden

Onderzoekers