Kosten-effectiviteit van de D(o)epressie cursus voor adolescenten met een depressie

D(o)epressie cursus voor adolescenten met een depressie

Kosten-effectiviteit van de D(o)epressie cursus voor adolescenten met een depressie; individuele CGT versus reguliere zorg

Depressie bij adolescenten is een groot maatschappelijk probleem vanwege de prevalentie, de ziektelast, de chroniciteit, de comorbiditeit en het hoge aantal suïcides. Een effectieve interventie voor klinische depressie is dan ook noodzakelijk. Internationale studies laten zien dat cognitieve gedragstherapie effectief is. In Nederland is er nog geen effectieve interventie voor klinische depressie voorhanden. De D(o)epressie cursus is een cognitief gedragstherapeutische interventie voor adolescenten met een klinische depressieve stoornis.

In deze multi-center trial is een gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) uitgevoerd waarbij de individuele D(o)epressie cursus werd vergeleken met reguliere zorg. In totaal werden 100 depressieve adolescenten geincludeerd. Er hebben 4 metingen plaats gevonden namelijk voorafgaand aan de interventie (voormeting), na de interventie (nameting of na 15 sessies), 6 maanden na de interventie (6 maand follow-up) en 1 jaar na de interventie (1 jaar follow-up). Metingen bestonden uit diagnostische interviews met ouder en adolescent, vragenlijsten (adolescent en ouder) en beoordelingen van de therapeut. Tevens werden tussentijdse metingen uitgevoerd om de mediatoren te kunnen onderzoeken. Ook therapie kenmerken zijn gemeten.

Onderzoekers