Kinderen, jeugd en media

De invloed van media op de ontwikkeling van kinderen

Media spelen een steeds belangrijkere rol in het leven van kinderen en jongeren. Met de komst van de smartphone en tablets heeft het mediagebruik van kinderen een enorme vlucht genomen. Ook zijn er steeds meer televisieprogramma’s, computerspelletjes en apps gericht op de allerjongsten (bv. Baby TV en baby apps), om maar niet te spreken van de enorme populariteit van sociale media onder jongeren.
Doordat media zo’n centrale rol in het leven van kinderen en jongeren spelen is het belangrijk om te weten wat de invloed is van media op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten.
In dit onderzoeksproject wordt met name gekeken naar de invloed van media op de psychosociale ontwikkeling (zoals empathie en pro-sociaal gedrag). Ook wordt aandacht besteed aan de rol die media spelen binnen het gezin en hun invloed op de gezinsdynamiek.

Onderzoeker

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.