Jeugdcriminaliteit en Jeugdbescherming

Minor jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming

Wat brengt jeugdige delinquenten tot hun daden? Wanneer is de veiligheid van kinderen zodanig in gevaar dat justitie ingrijpt? Welke mogelijkheden biedt het jeugdrecht om ontspoorde jongeren of ouders bij te sturen? Wat werkt en wat niet? Deze vragen staan centraal in de minor jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming.

De minor is primair bedoeld voor rechtenstudenten die denken aan een loopbaan als o.m. kinderrechter, jeugdofficier of advocaat. En voor studenten Sociale Wetenschappen die later delinquente jongeren of gezinnen met een jeugdbeschermingsmaatregel willen behandelen, preventiebeleid ontwikkelen of bijvoorbeeld voorlichting aan kinderrechters geven. De minor is dus sterk gericht op de arbeidsmarkt.

Voor pedagogen en ontwikkelingspsychologen biedt de minor tevens de ideale voorbereiding op een mastertrack Forensische orthopedagogiek en ontwikkelingspsychologie. Toch zijn de cursussen ook interessant en toegankelijk voor studenten met een andere academische achtergrond. 

Het voornaamste doel van deze unieke aanpak op het snijvlak van recht en pedagogiek is een nieuwe generatie professionals op te leiden met inzicht in beide vakgebieden. De minor heeft een sterke aansluiting op de forensische praktijk en wordt gegeven door gespecialiseerde docenten.

Studenten kunnen hun eigen interesse volgen bij het schrijven van papers en rapportages. In de minor wordt tevens aandacht besteed aan actuele maatschappelijke zaken die te maken hebben met forensische orthopedagogiek. Eindverantwoordelijke voor de minor is prof. dr. Jessica Asscher, hoogleraar Forensische Orthopedagogiek.