Weten versus Beleven: Een Veelbelovend Pilotonderzoek met Veranderkundige Coen Jutte

In de dynamische wereld van organisaties rijzen voortdurend vragen over hoe we mensen kunnen aanmoedigen om hun ideeën en zorgen vrijelijk te uiten, zonder dat ze bang zijn voor de reacties van anderen. Is het voldoende om hen simpelweg uit te leggen waarom psychologische veiligheid zo belangrijk is? Of moeten ze dit gevoel eerst persoonlijk ervaren? En welke rol spelen humor en muziek in dit verhaal? Deze intrigerende vragen stonden centraal in een recent pilotonderzoek, uitgevoerd in samenwerking met veranderkundige Coen Jutte, dat op 21 september plaatsvond in De Utrechtse Muziek School.

Het pilotonderzoek betrok zo'n vijftig deelnemers, waaronder zowel onderzoekers van Organisatiegedrag als professionals uit het netwerk van Coen. Deelnemers werden getrakteerd op een presentatie door Coen, gevolgd door een vragenlijst die onder meer peilde in hoeverre zij zich trots, geïnspireerd en ongemakkelijk hadden gevoeld. Daarnaast gaven de deelnemers aan of ze van plan waren hun gedrag te veranderen en welke momenten hen het meest hadden aangegrepen. Dit project is onderdeel van het promotieonderzoek van Lena Rieder, en wordt begeleid door Madelijn Strick, Félice van Nunspeet en Naomi Ellemers.

Organisatieadviseur Coen Jutte heeft zich gespecialiseerd in het op een speelse wijze aanboren van de kracht van zelfreflectie bij mensen. Tijdens zijn presentaties speelt Coen in op de onbewuste processen, emoties en onzekerheden die in ons schuilen. Door het combineren van kennis, bewustwording, gezamenlijke ervaringen, humor en muziek, streeft hij ernaar om het gevoel van psychologische veiligheid te vergroten. Op deze manier kunnen deelnemers hun ongemak achter zich laten en zichzelf aangenaam verbazen met nieuwe gedragspatronen.

De bijeenkomst op 21 september vormde de aftrap voor een langer durende samenwerking tussen Organisatiegedrag en Coen Jutte. Dit project heeft als doel een dieper inzicht te verkrijgen in hoe we mensen kunnen ondersteunen bij gedragsverandering, vooral als het gaat om kwesties met een morele dimensie, zoals diversiteit en inclusie, duurzaamheid, of sociale veiligheid. Wat hebben mensen nodig om de mentaliteit voor verandering aan te nemen? Is het voldoende om hen enkel te informeren over psychologische veiligheid, of moeten ze het ook persoonlijk beleven? Dit onderzoek verkent de rijke nuances van deze vraagstukken en belooft waardevolle inzichten te verschaffen.