Verbinding met stakeholders van de organisatie: bedrijfswaarden en praktijken

Illustratie van samenwerking binnen een bedrijf

Veel bedrijven positioneren zich tegenwoordig als een organisatie met een sterke toewijding voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu gaat om klimaatbeschermingsactiviteiten, inclusieve bedrijfspraktijken, liefdadigheidsinitiatieven, meer transparante en eerlijke communicatie of zelfs anticorruptie programma’s: het kan allemaal onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen vallen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) komt voor in verschillende vormen en op verschillende niveaus. Hierbij rijst de vraag wat het betekent om voor een maatschappelijk verantwoord bedrijf te werken of hiermee om te gaan.

Dit project onderzoekt hoe uitspraken van organisaties rondom MVO-beleid en programma’s belangrijke stakeholders beïnvloeden, zoals huidige en toekomstige werknemers, klanten, lokale gemeenschappen en toekomstige generaties. Onder welke omstandigheden hebben deze verschillende stakeholders het gevoel dat er echt rekening wordt gehouden met hun belangen? Het doel van dit project is na te gaan wat organisaties kenmerkt die erin slagen om stakeholderbelangen mee te nemen en zo de betrokkenheid van werknemers, het klantvertrouwen en de geloofwaardigheid vanuit lokale gemeenschappen te bevorderen. In bredere zin wordt er gekeken hoe de overtuigingen en acties van maatschappelijk verantwoorde bedrijven zijn doorwerking hebben zowel binnen als buiten organisaties.

Financiering

Deze studie is onderdeel van het onderzoeksprogramma Sustainable Cooperation – Roadmaps to Resilient Societies (SCOOP). Het SCOOP programma is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de context van haar 2017 Zwaartekrachtprogramma.

Onderzoeker

Supervisor UU

Supervisor VU