Sociale verantwoordelijkheid: kan een astronauten-perspectief op de Aarde beïnvloeden hoe mensen omgaan met de natuur?

ARTIS planetarium

De missie en visie van Artis zijn gebaseerd op het gedachtengoed dat de natuur de leermeester is van kunst en wetenschap. De missie van Artis is het inspireren en aanmoedigen van het brede publiek om verantwoordelijk met de natuur om te gaan, door de natuur dichtbij te brengen en mensen te informeren over hun impact op de Aarde.

In het ARTIS-Planetarium worden voorstellingen gepresenteerd die het publiek onze planeet laat zien vanuit het perspectief van astronauten: De Aarde als kleine, bijzondere en delicate planeet, in een eindeloos universum. Deze ervaring kan bezoekers bewust maken van de schoonheid en kwetsbaarheid van onze aardbol, en hun hernieuwde motivatie geven om het fragiele ecosysteem op aarde te beschermen. Maar welke beelden en verhaallijnen leiden tot optimale motivatie en gedragsverandering? Hoe kan deze impact doorwerken in het dagelijkse gedrag van bezoekers, ook buiten het Planetarium? Deze vragen gaan ARTIS en Organisatiegedrag samen onderzoeken. We kijken daarbij onder andere naar de rol van hoop, handelingsperspectief, groepsprocessen en sociale normen, als psychologische processen die hierin meespelen (‘Is het niet te laat?’ ‘Heeft het zin om mijn gedrag te veranderen?’; ‘Wat kan ik doen?’; ‘Doen anderen dat dan ook?’).

UU-medewerkers die meewerken aan het project

Niet-UU-medewerkers die meewerken aan het project

  • Milo Grootjen
  • Charlotte van Dixhoorn

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Artis.