Integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt

Overleg tussen een groep chirurgen

Piet Groot promoveert op het onderwerp "Integratie van nieuwkomers op de arbeidsmarkt". Dit doet hij door historisch onderzoek naar het functioneren van oude werkgemeenschappen (in dit geval gilden) te combineren met psychologische studies naar de reactie van de lokale bevolking op nieuwkomer-migranten. Deze opmerkelijke combinatie van sociale geschiedenis met sociale psychologie komt voort uit de doelstelling van het SCOOP: Sustainable Cooperation programma, waarvan zijn promotietraject onderdeel is. Dit programma beoogt "the interdisciplinary study of sustainable cooperation as a key feature of resilient societies".

De historische analyse zal zich richten op formele toetredingscriteria van het Amsterdams Chirugijnsgilde, en hoe deze criteria de mogelijkheden voor nieuwkomers beïnvloeden om in de organisatie te integreren. De hoop is dat deze case study tot nu toe onbekende factoren zal aanwijzen die leiden tot een succesvolle integratie van nieuwkomers in bestaande organisaties. De op deze manier gevonden factoren zullen daarna in contemporaine setting worden getest, om te leren of a) deze factoren nog steeds een rol spelen bij de integratie van nieuwkomers in de 21ste eeuw, en b) welke gedachten en gevoelens van de ontvangende partij dit integratieproces verder kunnen verklaren.

Het promotieonderzoek is afgerond op 14 juni 2023.

Financiering

Deze studie is onderdeel van het onderzoeksprogramma Sustainable Cooperation – Roadmaps to Resilient Societies (SCOOP). Het SCOOP programma is gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de context van haar 2017 Zwaartekrachtprogramma.

Onderzoeker

Piet Groot

Supervisors