Het moet wel werken: inclusiviteit op de arbeidsmarkt door synergie tussen wetenschap en praktijk

Hoe divers en inclusief zijn Nederlandse werkgevers en arbeidsorganisaties? En hoe kunnen zij hun beleid op diversiteit en inclusie verder ontwikkelen? Die vragen staan centraal in dit project , een samenwerking tussen Universiteit Utrecht, Stichting InclusieNL en Diversiteit in Bedrijf (DiB).

Veel organisaties zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om een diverse en inclusieve organisatie te creëren waarin alle medewerkers erbij horen en zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun verschillen of overeenkomsten. Zakelijk gezien is het investeren in diversiteit en inclusiviteit (D&I) van belang omdat het de sleutel kan zijn tot meer innovatie, verhoogde flexibiliteit, en uiteindelijk verbeterde financiële prestaties. Maatschappelijk gezien is het creëren en ontwikkelen van een diverse en inclusieve organisatie belangrijk om sociale ongelijkheid te bestrijden en om vooroordelen en stigma’s over bepaalde groepen te verminderen.

Het realiseren van een diverse en inclusieve organisatie is echter geen gemakkelijke opgave. Inzicht is nodig in wat werkt. In dit project worden gegevens verzameld met de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) en met de Monitor Charter Diversiteit. Deze gegevens worden gezamenlijk geanalyseerd en vergeleken met de meest recente wetenschappelijke inzichten. De resultaten worden vertaald in praktisch bruikbare instrumenten en adviezen voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit, deelnemers aan de NIM en andere belanghebbenden.

Samenwerking

In dit project wordt samengewerkt met de volgende partners:

Financiering

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Goldschmeding Foundation.

Team

Supervisors