Effectieve gedragsverandering voor professionals

Onderzoek naar de impact van interventies van Coen Jutte

Coen Jutte is Delfts ingenieur, spreker én muzikant. Zijn missie is mensen te laten groeien in verbinding met zichzelf en met elkaar, omdat we in zijn visie zo het beste omgaan met veranderingen. In zijn presentaties komen mensen niet alleen te weten hoe we voor deze groei gemotiveerd raken en hoe we (belemmerende) patronen doorbreken. Coen laat het mensen ook ervaren. Hiertoe zet hij heldere modellen, speelse opdrachten, creatieve interventies en muziek in, waarmee hij mensen verleidt om andere keuzes te maken.

Vanuit de Universiteit Utrecht hebben de onderzoekers van Organisatiegedrag als missie beter te begrijpen hoe je mensen kunt helpen hun gedrag te veranderen. Hun onderzoek laat zien dat onbewuste processen, emoties, en onzekerheid over gewenste veranderingen hierbij een belemmerende rol kunnen spelen. Vooral als het gaat om thema’s die een morele lading hebben, zoals diversiteit en inclusie, duurzaamheid, of sociale veiligheid, kan dit mensen ervan weerhouden hun goede bedoelingen om te zetten in het gewenste gedrag.

Een presentatie of workshop van Coen Jutte speelt in op die onbewuste processen, emoties, en onzekerheden. Met een combinatie van bewustwording, gezamenlijke beleving en humor wil hij het gevoel van psychologische veiligheid vergroten. Zo stelt hij mensen in staat hun ongemak te overwinnen en zichzelf te verrassen met nieuw gedrag. Naomi Ellemers was aanwezig bij één van zijn presentaties . Zij herkende elementen die uit onderzoek naar voren komen als belangrijke ingrediënten van een succesvolle gedragsverandering, en stelde voor met elkaar samen te werken.  

De onderzoekers van Organisatiegedrag willen op wetenschappelijke wijze in kaart brengen wat het effect is van de ervaring die deelnemers opdoen tijdens een presentatie of workshop van Coen Jutte. Door de impact van zijn presentaties te vergelijken met meer traditionele vormen van kennisoverdracht – en na te gaan of dit verschil ook zichtbaar is op de lange termijn. Daarbij kijken we niet alleen naar gerapporteerde overtuigingen en bewuste intenties. Door het meten van hartslag, bloeddruk, aandacht, of hersenactiviteit brengen we ook onbewuste en intrinsieke effecten in kaart.

Samenwerking

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met Coen Jutte. Samen met een aantal andere zelfstandige adviseurs heeft hij zich verenigd in de Nootenkraker. Zij begeleiden organisaties in verander- en groeiprocessen.

Betrokken UU-onderzoekers