De rol van leidinggevenden in het bevorderen van een inclusief organisatieklimaat

Om de potentiële voordelen van een divers personeelsbestand optimaal te benutten en de mogelijke negatieve effecten ervan te beperken, is het essentieel dat organisaties een inclusiviteitsklimaat creëren. Maar hoewel organisaties veel inspanning leveren en aanzienlijke investeringen doen, blijkt in de praktijk dat D&I-beleid met als doel een dergelijk klimaat en een divers personeelsbestand te creëren vaak niet effectief.

Gezien de bewezen invloed die leidinggevenden hebben op de werkervaring van hun werknemers en hun rol in het in praktijk brengen van D&I-maatregelen, is het aannemelijk dat leidinggevenden een essentiële rol spelen in het creëren van een inclusief organisatieklimaat. Echter, hiervoor is in de wetenschappelijke literatuur nog maar weinig aandacht. Mijn Ph.D. project richt zich op het onderzoek naar de rol van leidinggevenden in het bevorderen en ondersteunen van een inclusief organisatieklimaat en de impact van leidinggevenden op het gevoel van inclusie onder medewerkers. Met behulp van een multi-method approach wil ik met mijn project bijdragen aan het opvullen van het gat in de wetenschappelijke literatuur en bovendien een nieuwe stap doen in het dichten van de kloof tussen de wetenschap en praktijk van D&I beleid.

Financiering

Dit onderzoeksproject wordt (gedeeltelijk) gefinancierd door Goldschmeding Foundation.

Onderzoeker

Supervisors