De dreiging en uitdaging van een veranderende samenleving

Illustratie van personen die een andere weg inslaan

In de huidige tijd ondergaan moderne samenlevingen snelle veranderingen, bijvoorbeeld door migratie of veranderende rolpatronen. Kwesties als politieke polarisatie of raciale ongelijkheid zijn duidelijke voorbeelden van de weerstand die deze veranderingen kunnen oproepen. Door veranderende groepsrelaties kunnen vooral degenen die meer te verliezen hebben (d.w.z. de etnische meerderheid of mannen) zich buitengesloten voelen van nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. Om samenwerking in de samenleving te bevorderen, is het belangrijk om de perspectieven van degenen die zich bedreigd voelen door verandering nader te bestuderen en te begrijpen.

In dit project worden reacties op sociale verandering onderzocht te werken vanuit het biopsychosociale model, wat betekent dat we niet alleen de zelf gerapporteerde attitudes en gevoelens van mensen meten, maar ook meer autonome reacties. Het meten van fysiologische reacties zoals hartslag en bloeddruk kan inzicht geven in processen die mensen mogelijk niet expliciet rapporteren. Door te begrijpen hoe dreigingspatronen van rigiditeit en defensief gedrag verschuiven naar uitdagingspatronen die het debat kunnen openen, kunnen verschillende groepen in de samenleving zich gehoord, begrepen en uiteindelijk meer opgenomen en gewaardeerd voelen in een voortdurend veranderende samenleving.

Onderzoeker

Supervisors