Facultair Open Science Team (FOST)

Het Facultair Open Science Team team legt de verbinding tussen universitaire en facultaire acties en vormt de brug naar het Open Science Programma. Universiteitsbrede strategische open science-uitgangspunten zullen moeten worden doorvertaald naar de specifieke context van de faculteit. Het FOST zal hierbij een belangrijke rol spelen door advies te geven richting faculteitsbestuur en door aanzetten te geven voor facultaire acties.

Het Facultair Open Science Team is samengesteld uit minimaal één Fellow per open science-thema, samen met het lid van het UU Open Science Platform en de faculteitsambassadeur van de Open Science Community. Het team wordt voorgezeten door de decaan. Op initiatief van de decaan kan de samenstelling van het team, naast genoemde leden, naar behoefte worden aangevuld.

Facultaire Open Science Teams: