Onderzoeksscholen

De Universiteit Utrecht is penvoerder van negen interuniversitaire onderzoeksscholen: