Onderzoek

Wat motiveert mensen om zich aan te sluiten bij een religieuze traditie of op zoek te gaan naar spiritualiteit, terwijl anderen een seculier wereldbeeld omarmen? Hoe verhouden deze verschillende religieuze en niet-religieuze manieren van leven zich tot machtsstructuren en erfenissen van overheersing? Hoe beïnvloeden oude en nieuwe media religieuze praktijken, hun plaats in samenlevingen en de manieren waarop religies worden beoefend en bediscussieerd? En op welke manieren manifesteert het religieuze verleden zich in verschillende seculiere vormen, bijvoorbeeld in de politiek, populaire cultuur, kunst en cultureel erfgoed?

Dergelijke vragen vormen de kern van ons onderzoek en onderwijs. Gebaseerd op het idee dat religie een menselijk en historisch fenomeen is, dat op een materiële en fysieke manier tastbaar wordt in de samenleving, richt ons onderzoek zich op de volgende thema's (pagina's in het Engels):