De historie van onze ideeënwereld

Hoe dachten Griekse filosofen over het goede leven? Welke ideeën werden in de zeventiende eeuw als radicaal beschouwd? Waar komt ons concept van ‘wetenschap’ vandaan? Vanaf de Oudheid hebben filosofen gedebatteerd over de grote vraagstukken van de samenleving. In ons werk analyseren we deze discussies. We gebruiken historische en filologische methoden om teksten te ontsluiten en in hun context te plaatsen. We bestuderen veranderingen in de belangrijke ideeën.