De Universiteit Utrecht verricht toponderzoek op veel verschillende terreinen. Selecteer op deze filterpagina aan de linkerkant een of meer onderwerpen. Hieronder verschijnt een overzicht van het onderzoek dat aan de selectiecriteria voldoet.

 

121 - 137 van 137 resultaten

Softwaresystemen

Het onderzoek naar softwaretechnologie verbetert programmeertalen, maakt krachtige hulpmiddelen die programmeurs helpen, en ontwikkelt voorbeeldproducten die de haalbaarheid van een methode bevestigen.

Stratigraphy and Paleontology

Wij doen onderzoek naar de validatie van (biologische) proxies en het ontwikkelen van geologische tijdschalen.

Structurele Geologie

We study structures and deformation processes in the Earth at all scales, from nanostructures to plate boundaries using tools ranging from electron microscopy to field geology.

Sustainability

Dit strategisch thema brengt duurzaamheidsonderzoek bij elkaar van enkele moleculen tot complete planeten, waarbij we focussen op water, energie en een gezonde omgeving.

Taal en spraak

Het Utrecht Institute of Linguistics OTS is de thuisbasis voor onderzoek naar taal en communicatie.

Talen en culturen

Onderwijs en onderzoek op het gebied van Nederlands, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch en Spaans.

Tectoniek

The Tectonics Group conducts innovative research to get a better understanding of the tectonic processes that control the mechanical deformation and thermal evolution of the Earth’s lithosphere and sedimentary basins.

Tectonofysica

Tectonophysics (or lithospheric geodynamics) concentrates on trying to understand mantle and lithospheric processes that shape our planet.

Theoretische biologie en Bioinformatica

Deze vakgroep bestudeert computationele biologie, variërend van bio-informatica en wiskundige modellering tot computersimulatie, met een overkoepelende interesse in evolutie.

Theorie van Gecondenseerde Materie, Statistische en Computationele Fysica

Het algemene doel van dit thema is het verkrijgen van een fundamenteel begrip van macroscopische fenomenen aan de hand van microscopische many-body-theorieën.

Utrecht Bioinformatics Center

Het focusgebied Utrecht Bioinformatics Center combineert gegevens uit verschillende bronnen en onderzoeksmethoden om een beter inzicht te krijgen in de verschillende cellulaire processen. Door kennis en werkwijzen te delen, maakt onze aanpak het mogelijk om informatie op het niveau van DNA, genen, eiwitten en metabolieten te integreren en daarmee een totaalbeeld te scheppen.

Utrechts Instituut voor Farmaceutische Wetenschappen (UIPS)

Dit instituut richt zich op de processen rond het ontdekken, ontwikkelen en gebruik van medicijnen en medische voeding met behulp van moleculaire en technische principes van de Natural en Life Sciences.

Vertalen

Utrecht is hét centrum van vertaalonderwijs en -onderzoek in Nederland.

Vroegmoderne cultuur

Het Utrechtse onderzoek en onderwijs op het gebied van de vroegmoderne periode is gebundeld in het Utrecht Centre for Early Modern Studies (UCEMS).

Water en Duurzaamheid

Het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability (UCWOSL) van Rechtsgeleerdheid onderzoekt hoe het recht kan bijdragen aan een duurzaam en billijk beheer van oceanen, zoetwatersystemen en delta’s.

Water, Klimaat & Ecosystemen

Dit thema bestudeert het volledige spectrum van water, van de interactie tussen de oceanen, ijskappen en ecosystemen tot de kwaliteit en beschikbaarheid van ons drinkwater.

Wetenschapsgeschiedenis

Het Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie is een samenwerkingsverband van alle faculteiten van de Universiteit Utrecht.

Pagina's