De Universiteit Utrecht verricht toponderzoek op veel verschillende terreinen. Selecteer op deze filterpagina aan de linkerkant een of meer onderwerpen. Hieronder verschijnt een overzicht van het onderzoek dat aan de selectiecriteria voldoet.

 

101 - 120 van 137 resultaten

NMR

Het onderzoek van deze vakgroep is gericht op het verwerven van fundamenteel inzicht in biologische processen met behulp van solution en solid-state NMR-spectroscopie.

Oceanen en Klimaat

Het uiteindelijke doel van het onderzoek in deze vakgroep is het begrijpen en correct simuleren van de oceaancomponent van het klimaatsysteem.

Onderwijs en leren

In het zwaartepunt Onderwijs en leren zoeken we oplossingen voor maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken rond het onderwijs en een leven lang leren.

Ontwikkelingsbiologie

Het onderzoek van deze afdeling richt zich op het bestuderen van biologische principes in het kader van ontwikkelende, levende, meercellige organismen.

Organische Chemie en Katalyse

Deze vakgroep is een multidisciplinaire onderzoeksgroep waarin onderwerpen zoals synthetische en fysische organische chemie, homogene katalyse en bioanorganische chemie worden bestudeerd.

Palaeoecologie

Palaeoecology studies past environmental dynamics by means of palaeo-reconstructions combined with experiments and observations to understand past and present behavior of biota in relation to humans, climate and natural competition.

Paleomagnetisme

We investigate variatons of the geomagnetic field, neotectonic and geodynamical research, and rock magnetism & environmental magnetism

Petrology

We focus on fundamental research in stable isotope geochemistry to develop and improve biomarkers and environmental proxies related to the Archean Earth, and we investigate early Earth and modern hydrothermal settings as analogues of Mars for future planetary missions.

Plant-microbe Interacties

Deze vakgroep probeert op moleculair niveau te ontrafelen hoe planten hun immuunsysteem orkestreren interacties met gunstige microben, ziekteverwekkers en insecten.

Plantecofysiologie

Deze vakgroep bestudeert de complexe interacties tussen planten en hun omgeving.

Politieke geschiedenis

De afdeling Politieke geschiedenis houdt zich bezig met politieke en maatschappelijke verhoudingen vanaf de vroegmoderne tijd tot nu.

Public Matters

Gemeenschappelijk onderzoeksprogramma van Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) dat zich richt op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken. Het bestaat uit 2 onderzoekslijnen: Public Governance & Management (PGM) en Managing Social Issues (MSI).

Public Procurement Research Centre (PPRC)

Het Public Procurement Research Centre (PPRC) is een interdisciplinair onderzoekscentrum op het terrein van aanbesteden en inkopen in de publieke sector

Regeneratieve Geneeskunde en Stamcellen

Regeneratieve geneeskunde & stamcellen onderzoekt hoe we kunnen profiteren van het vermogen van het lichaam om beschadigd weefsel zelf te herstellen. Voorbeelden van toepassingen van stamcellen zijn stamceltransplantatie voor kinderen met een ernstige vorm van leukemie, stamceltherapie voor het hart en herstel van kraakbeen schade.

Regenerative Medicine, Stem Cells and Cancer

The overall aim of the RM&SC program is to develop new stem cell based therapies to cure presently incurable diseases, and to develop preventive strategies for such diseases.

Regulering en handhaving

Het Utrechtse Centrum voor Regulering en Handhaving in Europa (RENFORCE) van Rechtsgeleerdheid houdt zich bezig met de relatie tussen regulering en handhaving en het samenspel tussen de nationale, Europese en andere overheidsniveaus, en met de private elementen van regulering en handhaving.

Religie

De religiewetenschappers richten zich op de interdisciplinaire bestudering van religie, in het bijzonder christendom en islam.

Risk Assessment

The overall aim of the Risk Assessment of Toxic and Immuno-modulatory Agents (RATIA) program is to improve the scientific basis for assessment of risk to humans, animals, and ecosystems from exposure to potentially harmful agents in the environment, in occupational settings, through vaccination, and through the food chain.

Seismologie

We extract information from earthquakes recorded at global and regional seismic networks to produce three-dimensional models of the Earth'sinterior, mostly using supercomputing.

Soft Condensed Matter Biophysics

Deze vakgroep bestudeert de fysica van zachte materie-modelsystemen en fabriceert met behulp van deze inzichten nieuwe mesogestructureerde materialen.

Pagina's