De Universiteit Utrecht verricht toponderzoek op veel verschillende terreinen. Selecteer op deze filterpagina aan de linkerkant een of meer onderwerpen. Hieronder verschijnt een overzicht van het onderzoek dat aan de selectiecriteria voldoet.

 

41 - 60 van 137 resultaten

Fertility and Reproduction

The overall aim of the Biology of Reproductive Cells (BRC) program is to provide answers to problems affecting or arising from reproduction in domestic animal species and man (one health, one medicine) by improving understanding of the mechanisms involved in gamete development, fertilization and embryogenesis, and by improving gamete/embryo storage.

Filosofie

De Utrechtse filosofen doen onderzoek op het gebied van theoretische en praktische filosofie en geschiedenis van de filosofie.

Freudenthal Instituut

Het Freudenthal Instituut heeft als doel bij te dragen aan een hoge kwaliteit van het onderwijs in wetenschap en wiskunde door middel van onderwijsonderzoek en valorisatie.

Fundamentele Wiskunde

De drie belangrijkste pijlers van deze vakgroep zijn algebra, meetkunde en analyse. De groep verkent ook de relatie hiervan met logica, getaltheorie en natuurkunde, met oog voor de geschiedenis van het onderwerp.

Future Deltas

Future Deltas richt zich op het begrijpen en voorspellen van delta’s en deltamanagement. Future Deltas biedt een beleidsmatig gericht perspectief op het onderzoek naar en het beheer van deltasystemen door fysische, chemische, biologische, institutionele, juridische en socio-economische processen te bestuderen.

Future Energy and Resources

Dit thema richt zich enerzijds op de ontwikkeling van slimme, duurzame materialen voor het genereren, opslaan en besparen van energie, en anderzijds op een betere benutting van de huidige energiebronnen.

Future Food Utrecht

Het focusgebied Future Food verbindt fundamenteel onderzoek van de Universiteit Utrecht op het gebied van gezondheid, gedrag en innovaties voor toekomstige voedselproductie. Door hun kennis samen te brengen, streven de onderzoekers naar duurzame en gezonde voedingsoplossingen voor de volgende generaties.

Fysische Colloïdenchemie

Het onderzoek van deze vakgroep richt zich op de zelforganisatie van colloïden en nanodeeltjes in vloeibare media.

Game Research

Het focusgebied Game Research versterkt en vergroot de reikwijdte, kwaliteit, volume en impact van onderzoek aan de Universiteit Utrecht op het gebied van games, praktijk en cultuur van games, gamification en diverse andere vormen van speelse interactie, zoals simulaties en apps.

Gecondenseerde Materie & Interfaces

Deze vakgroep concentreert zich op de chemie en fysica van vaste stoffen en interfaces.

Gedrag in sociale context

Binnen dit zwaartepunt onderzoeken we hoe het individu en de sociale context elkaar beïnvloeden, gezien vanuit de sociologie, de sociale en organisatiepsychologie en de culturele antropologie.

Gender en Ethniciteit

De onderzoekers van Genderstudies richten zich vanuit een feministische en post-koloniale invalshoek op in- en uitsluitingsprocessen.

Geolab

The GeoLab is the main laboratory facility of the Faculty of Geosciences. We have a wide range of lab facilities available for measuring bulk rock geochemistry, bulk rock stable isotopes (H, C, N, S), in situ stable and radiogenic isotopes (U,Pb-dating), in situ major and trace elements and crystallography.

Geschiedenis

Het Utrechtse historische onderzoek omvat o.a. economische geschiedenis, politieke geschiedenis, cultuurgeschiedenis en wetenschapsgeschiedenis.

Geschiedenis en Filosofie van de Natuurwetenschappen

Deze vakgroep doet onderzoek naar de natuur en geschiedenis van de wetenschap en wetenschappelijke kennis.

Geschiedenis van de internationale betrekkingen

De afdeling GIB bestudeert de ontwikkelingen in het internationale statenstelsel en het politieke systeem vanaf de vroegmoderne tijd tot heden.

Global Change Geomorphology

We study upstream-downstream links within fluvial systems, and analyse the fluvial processes across a range of time scales, from annual floods to multi-millennial periods.

Hart & Vaten

Het onderzoek Hart & Vaten houdt zich bezig met preventie, predictie en prognose van alle vasculaire aandoeningen. Het gaat hierbij aandoeningen zoals beroertes, infarcten en aderverkalking.

Healthy Urban Living

The objective of the Healthy Urban Living programme is to create an authoritative platform for research and debate, to help cities become places that encourage healthy living.

Hersenen

Het onderzoeksgebied Hersenen richt zich op de aandoeningen: de psychiatrische stoornissen ADHD, autisme, schizofrenie en bipolaire stoornis, en de neurologische aandoeningen beroertes, infarcten en de spierziekte ALS.

Pagina's