De Universiteit Utrecht verricht toponderzoek op veel verschillende terreinen. Selecteer op deze filterpagina aan de linkerkant een of meer onderwerpen. Hieronder verschijnt een overzicht van het onderzoek dat aan de selectiecriteria voldoet.

 

21 - 40 van 137 resultaten

Debye Instituut voor Nanowetenschap

Aan het Debye Instituut voor Nanowetenschap komen scheikunde en natuurkunde samen om de eigenschappen van materialen te bestuderen op nanoschaal, met een specifieke focus op drie thema's: katalyse, colloïdenonderzoek en nanofotonica.

Departement Aardwetenschappen

We focus on understanding the evolution of the Earth and how it works as a system.

Departement Fysische Geografie

Our research is directed to understanding the physical processes, patterns, and forms at the Earth's terrestrial surface.

Departement Sociale Geografie en Planologie

Wij onderzoeken duurzame sociale en economische ontwikkeling en de governance van steden en regio’s.

Detectorontwikkeling

Deze onderzoeksgroep ontwikkelt een nieuw siliciumdetectorsysteem, dat zal worden gebaseerd op nieuw ontwikkelde CMOS-sensoren.

Dierecologie

Onderzoek in deze vakgroep omvat twee onderzoekslijnen: het leven in dierengroepen, met een speciale focus op primaten, en dierenwelzijn.

Digital Humanities

Het Utrecht Digital Humanities Lab richt zich op de toepassing van nieuwe media en informatietechnologieën in het geesteswetenschappelijk onderzoek.

Dynamics of Youth

Hoe kunnen we onze kinderen helpen bij hun ontwikkeling tot gebalanceerde individuen die zich succesvol kunnen handhaven - en zich volop kunnen ontwikkelen - in een snel veranderende omgeving?

Earth Surface Hydrology

We study hydrological processes near and on the earth surface. We focus on the flow of water, nutrients and energy between the earth surface and the subsoil and between the earth surface and the atmosphere.

Ecologie en Biodiversiteit

Deze vakgroep onderzoekt de mechanismen die de biodiversiteit reguleren en zorgen voor het onderhoud van het functioneren van ecosystemen in onze veranderende wereld.

Economische en sociale geschiedenis

De economische en sociale historici bestuderen langetermijnontwikkelingen in de wereldeconomie en samenlevingen, van de late Middeleeuwen tot nu.

Energy and Resources

We study the grand challenges of our times: how to realize a sustainable energy and resource system within a world constrained by climate change and increasingly resource scarcity?

Environmental Governance

We study and formulate recommendations about interventions that have the potential to make governance outcomes more congruent with sustainability goals.

Ethiek

Binnen de Universiteit Utrecht speelt het Ethiek Instituut een centrale rol in onderzoek en onderwijs op het gebied van ethiek.

Experimental rock deformation/HPT-lab

We conduct research on the mechanical behaviour and transport properties of Earth materials at conditions pertaining to the Earth’s crust and upper mantle.

Expertisecentrum voor Stedelijke Dynamiek en Duurzaamheid (ESD²)

ESD2 adviseert bedrijven en overheden over duurzame oplossingen voor stedelijke dynamiek. Hierbij staat het ruimtegebruik van bewoners, ondernemers en bezoekers van steden centraal.

Familie en Recht

Het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF) van Rechtsgeleerdheid doet onderzoek op het terrein van familie en recht vanuit een rechtsvergelijkende, internationale en multidisciplinaire benadering.

Farmaceutica

De kernactiviteit van deze vakgroep is het ontwerp en de preklinische testen van maatwerk drug delivery systemen.

Farmacoepidemiologie en Klinische Farmacologie

Onderzoek in deze vakgroep richt zich op een aantal epidemiologische, therapeutische en beleidsaspecten van chronisch medicijngebruik, in het bijzonder gericht op anti-astmamedicijnen, cardiovasculaire geneesmiddelen en psychofarmaca.

Farmacologie

Deze vakgroep houdt zich vooral bezig met de immunofarmacologie van de luchtwegen en het maag-darmstelsel.

Pagina's