Portfolio Samenwerkingen

Samenwerkingen

 • U-Collaborate in Education (2023-heden) 
  Dit programma van het Centre of Academic Teaching faciliteert de verbinding tussen docenten en externe stakeholders. De Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug fungeert als case study om het programma verder te ontwikkelen.

 • Wetenschappelijke Raad Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug
  In 2023 is de wetenschappelijk raad opgezet, waarin onderzoekers van de UU, HU en Wageningen Universiteit gevraagd en ongevraagd advies geven aan de Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug.

 • Workshop Integrale Kennisbasis Systeemherstel Utrechtse Heuvelrug & Flanken (2024-2025)
  In deze eerste workshop van de Hub zijn stakeholders samengebracht met onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en Universiteit Wageningen. Het doel was om de variabelen te identificeren die gemeten zouden moeten worden om de vitaliteit van het systeem Utrechtse Heuvelrug te monitoren. Onder leiding van UU experts werd op een breed scala aan thema’s door middel van system mapping het systeem Utrechtse Heuvelrug in kaart gebracht.

 • Utrecht Time Machine (2024-2025)
  De verhalen van de cultuurhistorie van drie landgoederen op de Utrechtse Heuvelrug worden verwerkt in de applicatie Utrecht Time Machine. Utrecht Time Machine is een initiatief van prof. dr. Toine Pieters van het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht waarin de Utrechtse geschiedenis zichtbaar en ervaarbaar wordt gemaakt voor een breed publiek.

 • UU workshop with stakeholders from the National Park Utrechtse Heuvelrug