Portfolio Onderzoek

Onderzoeksprojecten

 • Extern gefinancieerd onderzoek: Climate Smart Forestry  (2024-2026)
  In dit door het European Forest Institute gefinancieerde project wordt onderzocht hoe de vitaliteit van het bos op de Utrechtse Heuvelrug geborgd kan worden in een veranderend klimaat. Hierbij worden bodemparameters gelinkt aan bosopstandgegevens en klimaatdata. Betrokken stakeholders: Staatsbosbeheer, European Forest Institute, Stichting NPUH

 • Stikstofmetingen Utrechtse Heuvelrug (2024-2025)
  Vanuit het UU Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) wordt een netwerk opgezet van stikstofmetingen. De Hub faciliteert in het opzetten van meetlocaties op de Utrechtse Heuvelrug

 • Consortium GeLUK (Gezonde en Duurzame Leefomgeving Utrecht Kennisconsortium) (2024 - 2028)
  In dit consortium worden mkb-bedrijven en onderwijs dichter naar elkaar gebracht om de duurzaamheidstransitite te versnellen. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is één van de living labs. 

Studenten onderzoeksprojecten

 • MSc thesis Food forests (2023-2024)
  Een onderzoek naar het ontwerp en implementatie van voedselbossen op landgoed Zuylestein. 

 • MSc thesis Modelling of forest rejuvenation vs. grazing pressure (2024-2025)
  Een onderzoek naar het modelleren van de relatie tussen begrazingsdruk en bosverjonging.

 • MSc thesis Bodem en bosvitaliteit (2024-2025)
  Drie studenten onderzoeken de relatie tussen bodemgesteldheid en bosvitaliteit op de Utrechtse Heuvelrug.

 • BSc thesis Cultural Ecosystem Services (Universiteit Wageningen) (2024-2025)
  Een onderzoek naar culturele ecosysteemdiensten op de Utrechtse Heuvelrug en de aansluiting van lokaal beleid op dit thema.