Portfolio Onderwijs

Cursussen 

 • Consultancy Project (2023-2024, 2024-2025)
  In het consultancy project van Global Sustainbility Sciences voeren groepen studenten consultancy werk uit voor een echte stakeholder. Stichting NPUH is hierbij opdrachtgever en levert een verscheidenheid aan thema’s waaronder duurzame mobiliteit, afkoppeling van het watersysteem en agroforestry.

 • Innovation for Public Value (2023-2024)
  In dit vak schrijven groepen studenten een analyserapport met een advies hoe de uitvoeringsagenda van de Blauwe Agenda versterkt kan worden. De Blauwe Agenda is een samenwerking tussen stakeholders van de Utrechtse Heuvelrug, waarin gewerkt wordt aan een robuust en toekomstbestendig watersysteem.

 • Chemistry and the Environment (2023-2024, 2024-2025)
  In dit vak voeren ca. 75 studenten metingen uit aan de waterkwaliteit van oppervlaktewater verspreid over de Utrechtse Heuvelrug. Resultaten worden teruggekoppeld aan de terrein beherende organisaties in het gebied.
  Betrokken stakeholders: Waterschap HDSR, terrein beherende organisaties, landgoedeigenaren.

 • International Sustainability Fieldtrip (2023-2024, 2024-2025)
  Als voorbereidende opdracht voor veldwerk in het buitenland behandelen ca. 10 studenten 4 onderwerpen over duurzaamheidsvraagstukken op de Utrechtse Heuvelrug: droogte, natuurlijk kapitaal, multi-functioneel landgebruik en culturele historie.

 • Environment, Behaviour & Communication (2023-2024, 2024-2025)
  Bachelorstudenten ontwikkelen in dit vak een communicatiecampagne op thema’s gerelateerd aan de Heuvelrug: duurzame mobiliteit en het vergroenen van de tuinen van lokale bewoners.

 • Wetenschapper in beleid (2024-2025)
  Bachelorstudenten schrijven in dit vak een beleidsrapport op twee thema’s gerelateerd aan de Heuvelrug: de introductie van groot wild & recreatiezonering.

 • Ecological Field Research (2024-2025)
  In dit vak voeren bachelorstudenten metingen uit in het veld op het gebied van biodiversiteit en bodemgesteldheid. Dit doen ze in vier gebiedstypes op de Utrechtse Heuvelrug: bosgebied, heide, veengebied en grasland.

 • Tor Modal Shift (Universiteit Wageningen) (2024-2025)
  In dit vak voeren studenten van de Universiteit Wageningen een inventarisatie uit op duurzame mobiliteit in het gebied Kwintelooijen nabij Rhenen, en formuleren hierbij een beleidsadvies aan de gemeente Rhenen.

 • A photo of student presentations at the Rhenen council hall
 • Student biodiversity measurements on the Utrechtse Heuvelrug