Vitale en klimaatadaptieve natuur

A picture of a biodiversity hub on the Utrecht Science park, a tree trunk on the foregound, grasses, flowers and a university building on the background.
NPUH Zusterpark Utrecht Science Park, een biodiversiteitshub op de campus. Foto: Robin Aanstoot

De natuurlijke en cultuurhistorische landschappen van het NPUH staan ​​onder druk door een veranderend klimaat en menselijke activiteiten. De toegenomen frequentie en intensiteit van hittegolven vormt een bedreiging voor de flora en fauna, terwijl stikstofdepositie de bodem- en waterkwaliteit aantast. Ondertussen vraagt de concurrentie tussen natuur, wonen en infrastructuur veel van het landschap en ontstaat de behoefte aan meer groene verbinding. De Onderzoeks- & Onderwijshub Utrechtse Heuvelrug biedt mogelijkheden om de huidige toestand van de ecosystemen te monitoren en trends in het natuurlijke landschap te identificeren. Zo wordt een duurzaam beheer van het natuurlijk landschap van het nationale park mogelijk gemaakt.

Showcases