Duurzame natuurgerichte recreatie & mobiliteit

A cyclist in between the trees of a forest with a car road in the background in the Kaapse Bossen
Een fietser in de Kaapse Bossen. Foto: Stichting NPUH.

Recreatie voegt maatschappelijke waarde toe aan het natuurlijke en cultuurhistorische landschap van het NPUH. Met name in het hoogseizoen is de recreatiedruk echter te hoog met mogelijke negatieve effecten op de flora en fauna van het gebied en het cultuurhistorische erfgoed van het nationale park. Dit omvat vernietiging van habitats, bodemverdichting, geluidsoverlast, inbreuk op gesloten gebieden en het achterlaten van zwerfvuil. Hhoewel bezoekers worden aangemoedigd om van het NPUH te genieten, moet dit op een duurzame manier plaatsvinden met een positieve impact op zowel mens als natuur. De Onderzoeks- & Educatiehub zou de wetenschappelijke kennisbasis kunnen bieden die nodig is om de effecten van mobiliteit en recreatie te bestuderen, negatieve effecten te minimaliseren en duurzame recreatiepraktijken te bevorderen die prioriteit geven aan een gezond milieu. 

Showcases