Duurzaam samenwerken

Photo of a group of hands of people holding a seedling in a bit of soil
Foto: Istock

Duurzaam beheer van de Utrechtse Heuvelrug is geen gemakkelijke taak. De regio bestaat uit diverse ecosystemen en gebruik van land dat eigendom is en beheerd wordt door een groot aantal private en publieke actoren, elk met hun eigen prioriteiten en doelen. Effectieve samenwerking is cruciaal om de complexe uitdagingen in het gebied op te lossen en duurzaam samenwerken loopt dan ook als een rode draad door elk onderzoeksthema. De studie van collaborative governance onderzoekt hoe door samenwerking tussen publieke, private en non-profitorganisaties complexe maatschappelijke problemen aangepakt kunnen worden en moeilijkheden overwonnen kunnen worden die inherent zijn aan succesvolle samenwerking.

Door de samenwerking met Stichting NPUH is de UU in staat om met een grote diversiteit aan belanghebbenden samen te werken in het gebied.

Stichting NPUH bemiddelt tussen verschillende partijen binnen de Heuvelrug waaronder gemeenten, provincie Utrecht, waterschappen, natuurbeschermingsorganisaties, boerenorganisaties en vele anderen. Hiermee beoogt de stichting gezamenlijk het unieke natuurlijke en culturele erfgoed van de regio te beschermen en te versterken. Met haar expertise op het gebied van collaborative governance kan de UU helpen te navigeren tussen de belangen in het gebied om gezamenlijk alternatieve toekomsten van een veranderend landschap te verkennen.

Showcases