Onderwijs

A group of three students taking measurements of a waterbody
Waterkwaliteitsmetingen door studenten. Foto: Universiteit Utrecht.

Verschillende samenwerkingen tussen de UU en Stichting NPUH hebben al geresulteerd in onder meer thesis rapporten, veldwerk en gastcolleges. De Research & Education Hub Utrechtse Heuvelrug wil deze inspanningen op een meer consistente manier coördineren en uitbreiden om het transdisciplinaire onderwijs en onderzoek op bachelor en master niveau te verbeteren. Op deze wijze biedt het studenten praktijkvoorbeelden van problematiek vanuit de directe omgeving van de universieit op transdisciplinaire onderzoeksthema's. In ruil daarvoor kunnen deze onderzoeksprojecten waardevolle gegevens en inzichten opleveren voor duurzaam beheer van het nationale park.

​​​Bachelor studies 

Bachelorvakken 
Zie Osiris Course Catalogue voor een uitgebreide beschrijving:
 

 • Regional Integration Project 

  • o.a. Bodem- en waterkwaliteit, het effect van bosbeheer op biodiversiteit, duurzame infrastructuur & mobiliteit. 

 • Chemistry and the Environment 

  • Waterkwaliteit metingen.

 • Environment, Behaviour & Communication

  • e.g. Verminderen van de impact van bezoekers op natuur door het stimuleren van gedragsveranderingen op genuanceerde wijze. 

 • Consultancy project Global Sustainability Science 

  • o.a. Klimaatadaptatie strategieën voor de landbouwtransitie & connectie tussen het park en openbaar vervoer. 

 • Research Skills Global Sustainability Science 

  • o.a. Het verkennen van overeenkomsten tussen de ambities van bewoners en andere belanghebbenden in de Utrechtse Heuvelrug. 

 • Wetenschapper in Beleid 

  • o.a. Het opstellen van een monitoringsprotocol voor natuur, landschap en recreatie. 

Mastervakken 

 • Transdisciplinary Case Study

  • o.a. waterproblemen voor landeigenaren. 
    

Onderzoeksrapporten

Onderzoeksrapporten worden verzameld in de kennisbank van Stichting NPUH waar belanghebbenden uit het gebied de rapporten kunnen inzien en gebruiken voor het gebiedsbeheer:

Onderzoeksrapporten Utrechtse Heuvelrug

Internship & theses mogelijkheden

Een overzicht van huidige internship en theses mogelijkheden is hier te vinden: 

Internship & thesis mogelijkheden