Marloes van Hoeve

Formatief evalueren als middel om zelfregulatie en zelfvertrouwen bij het leren van wiskunde te vergroten

Marloes van Hoeve

Marloes van Hoeve van Goois Lyceum onderzoekt of het formatief evalueren als middel om zelfregulatie en zelfvertrouwen bij het leren van wiskunde kan vergroten.

Begeleider: Michiel Doorman 

 

 

Samenvatting onderzoeksplan

Een laag cijfer voor summatieve toetsen bij wiskunde heeft invloed op het zelfbeeld van leerlingen waardoor het leren, toetsten en weer leren als een neerwaartse spiraal kan worden ervaren. Met formatief evalueren kan de neerwaartse spiraal worden doorbroken. Door, liefst iedere les, direct inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de wiskunde van de leerlingen, zonder er een cijfer voor te geven, kunnen de lessen geoptimaliseerd worden en krijgen leerlingen meer vertrouwen en greep op hun leerproces. We gaan onderzoeken hoe we deze wisselwerking tussen formatief evalueren en zelf regulatie en zelfvertrouwen bij wiskunde zo effectief mogelijk kunnen inzetten.