Call

Bent u gepromoveerd en werkzaam als bèta- en/of techniekdocent op een MBO- of VO-school? En wilt u bijdragen aan de schoolontwikkeling door het uitvoeren van een toegepast, vakdidactisch  wetenschappelijk onderzoek? Dan is tijdelijke aanstelling als postdoconderzoeker op uw school wellicht een optie. Per september 2016 zijn nieuwe postdoc-posities beschikbaar!

De aanvraagprocedure verloopt in twee stappen, eerst een vooraanvraag en vervolgens een volledig uitgeschreven onderzoekplan. De vooraanvragen worden beoordeeld door een externe reviewcommissie op criteria relevantie, aansluiting van de methode op de onderzoeksvraag, innovativiteit en inbedding in de onderzoeksliteratuur. De onderzoeksplannen worden beoordeeld op de criteria kwaliteit en haalbaarheid door de auditcommissie van project Postdoc-VO.

Voor het indienen van een vooraanvraag is een speciaal formulier beschikbaar (hieronder te downloaden). Het ingevulde formulier kan per mail worden gestuurd naar mw. Tatar. De deadline voor indienen van een vooraanvraag is maandag 8 februari 2016. Uiterlijk maandag 22 februari volgt de uitslag van de beoordeling van de vooraanvraag. Kansrijke voorstellen worden vervolgens uitgenodigd om de vooraanvraag uit te schrijven in een onderzoeksvoorstel. Het indienen van een compleet onderzoeksvoorstel verloopt ook via een speciaal formulier, dat wordt toegezonden indien de  vooraanvraag positief is beoordeeld. De voorwaarden en kaders van project Postdoc-VO zijn beschreven in onderstaande ‘call voor postdoconderzoeken’.

Download hier:
- call voor postdoconderzoeken
- formulier vooraanvraag postdoconderzoek