Over ons

Anne Marieke Doornweerd is promovendus van dit project en zal de uitvoering van het onderzoek voor haar rekening nemen. Anne Marieke zal jouw vragen beantwoorden en je zult haar ontmoeten als je meedoet aan het onderzoek.

    Dr. Estrella Montoya is universitair docent aan de Universiteit Utrecht en heeft zich gespecialiseerd in de effecten van hormonen op sociaal gedrag. In 2017 heeft ze een belangrijk artikel gepubliceerd waarin ze een kader heeft ontwikkeld rondom de effecten van de hormonen in de pil op sociaal gedrag.

    Dr. Lotte Gerritsen is tevens universitair docent aan de UU en spitst zich in haar onderzoek toe op de effecten van stress op het brein en gedrag, waarbij stemming een belangrijk thema is.

    Prof. dr. Joke Baas en prof. dr. Iris Engelhard zijn als hoogleraar betrokken bij het onderzoek en hebben als specialisme de mechanismen en behandeling van angst (stoornissen).