GIRARE

Gender Identity Registration and Human Rights Effects
logo GIRARE

GIRARE is een interdisciplinair onderzoeksproject dat vooralsnog wordt uitgevoerd door onderzoekers van het SIM / UCERF (Marjolein van den Brink) en geesteswetenschappen / gender studies (Christine Quinan), van de Universiteit Utrecht.

Het project onderzoekt de effecten van wereldwijde veranderingen in (primair) overheidspraktijken met betrekking tot de toekenning en registratie van juridische sekse / gender op het welzijn van individuen, in termen van mensenrechten. In de eerste fase van het project worden twee deelprojecten uitgevoerd. GIRARE Local focust op de initiatieven in diverse Nederlandse gemeenten om het huidige beleid met betrekking tot het verzamelen en verstrekken van informatie over sekse/gender te veranderen. GIRARE Travel onderzoekt hoe veranderingen in de praktijken van staten met betrekking tot de vermelding van sekse op paspoorten en andere reisdocumenten, de mobiliteit beïnvloeden van individuen, in het bijzonder maar niet uitsluitend LHBTIs.

De eerste fase van dit project wordt uitgevoerd met steun van Institutions, een van de strategische onderzoeksthema’s van de Universiteit Utrecht. Lees meer over het Girare expert seminar dat plaatsvond op 21 oktober 2016.