Naar een nabijheidsrechter? (2019)

Rechter

Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel.

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel. De centrale vragen zijn hoe de vrederechter in de genoemde landen in de praktijk functioneert en of en hoe een dergelijk instituut in ons land vorm zou kunnen krijgen. Het onderzoek is ingegeven door de politieke belangstelling voor de figuur van de vrederechter en de wens van zowel de Rechtspraak als de minister van Rechtsbescherming om te komen tot ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’.

Onderzoekers van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging: 

Eddy Bauw, Emanuel van Dongen, Marc Simon Thomas, Elaine Mak

Onderzoek in opdracht van het WODC

Zie ook: