Het onderzoek van het Montaigne Centrum vindt plaats binnen een aantal onderzoekthema's. Bekijk een overzicht van de thema's met gerelateerde publicaties.

Onderzoeksthema's

Rechterlijke organisatie

De organisatorische inrichting en functioneren van rechters, aanklagers en van anderen in de rechterlijke organisatie. Perspectief: institutioneel, juridisch, nationaal internationaal vergelijkend, sociaal wetenschappelijk. 

Procesrecht, procedures en procedurele rechtvaardigheid

Procesrechtelijke thema’s en procedures, zowel vanuit juridisch, organisatie en sociaal wetschappelijk perspectief.

Rechter en de trias

De verhouding tussen rechter en bestuur, rechter en wetgever. Perspectieven: constitutioneel en mensenrechten.

Andere vormen van geschiloplossing 

Arbitrage, mediation, transitional justice. Perspectieven: nationaal en internationaal, empirische en juridische onderzoekmethoden.

Tenuitvoerlegging van rechtspraak

Alles wat er gebeurt nadat rechterlijke uitspraken definitief zijn  geworden: de organisatie van de tenuitvoerlegging: executies, OM, Deurwaarders en de daarmee samenhangende innovaties. 

Methodologie van rechtsgeleerd onderzoek

Voortgaande uitwisselingen over rechtsgeleerd onderzoek, niet alleen schriftelijk.