Het Montaigne Centrum organiseert regelmatig interessante conferenties, lezingen, methodologie sessies en seminars.

Agenda

De weegschaal van Vrouwe Justitia.
17 november 2017 09:00 - 17:00
Tijdens deze gratis studiedag leert u meer over die onderdelen van het Handvest die relevant zijn voor de bestuursrechtpraktijk.
#metoo Pop-up college
17 november 2017 16:30 - 18:00
De Universiteit Utrecht organiseert i.s.m. TivoliVredenburg een pop-up college waarin Utrechtse wetenschappers in gesprek gaan over de #MeToo beweging.
De weegschaal van Vrouwe Justitia.
23 november 2017 09:00 - 17:00
Tijdens een gratis studiedag leert u meer over die onderdelen van het Handvest die relevant zijn voor de vreemdelingenrechtpraktijk.
RSS

Lunchlezingen

Om de twee tot drie maanden organiseert het Montaigne Centrum een lunchlezing. Tijdens deze lezingen belicht een onderzoeker van het Montaigne Centrum of een externe gastspreker een actueel onderwerp over rechtspleging of conflictoplossing. Voorbeelden hiervan zijn Herman van Harten die een lezing hield over de spanning tussen Europees bestuur en nationale rechtspleging of Kees van den Bos, die sprak over kwalitatief en kwantitatief empirisch onderzoek naar ‘het afwijzen van de rechtsstaat’. Ook was bijvoorbeeld de Australische hoogleraar John Williams te gast om te spreken over de relatie tussen de rechterlijke macht en het politieke debat: ‘Should judges speak out?’

Methodologie sessies

Eén keer in de drie maanden organiseert het Montaigne Centrum een methodologie sessie. Tijdens deze sessies bespreekt een onderzoeker van het Montaigne Centrum een specifieke methodologie die gebruikt kan worden in het doen van juridisch onderzoek. Zo wil het Montaigne Centrum een forum bieden aan onderzoekers van binnen en buiten Montaigne – dus ook aio’s en LRM-studenten – om de methodologie van rechtswetenschappelijk onderzoek te bespreken. Zo besprak bijvoorbeeld Marc Simon Thomas, postdoc bij Montaigne, de methodologie van zijn rechtsantropologisch promotieonderzoek: van onderzoeksvoorstel, via technieken zoals participerende observatie, interviews, en archiefonderzoek, tot de uiteindelijke verslaglegging. Miranda Boone besprak het gebruik van de vignettenmethodologie in het doen van rechtsvergelijkend onderzoek. De vignettenmethodologie bleek buitengewoon geschikt inzicht te creëren in de beslissingsprocedure van besluitvormers.

Seminars

Het Montaigne Centrum organiseert regelmatig seminars. In het verleden werden bijvoorbeeld een seminar over de ombudsman, rechtsstaat en beginselen van goed bestuur (maart 2014), een seminar over de integratie van de bestuursrechtspraak (april 2014) en een seminar over procedurele rechtvaardigheid in de rechtspraak georganiseerd (oktober 2014). Initiatief voor deze bijeenkomsten wordt vaak genomen door één van de onderzoekers van het Montaigne Centrum, maar dit kan ook ontstaan uit de samenwerking met één van onze partners.

Symposia

Het Montaigne Centrum ziet de organisatie van symposia als één van haar belangrijkste taken. Het centrum organiseert niet alleen zelf conferenties, maar ondersteund ook in financiële zin ideeën en initiatieven van mensen buiten het Montaigne Centrum, die aansluiten bij het onderzoeksgebied van het Montaigne Centrum. In april 2014 werd op deze manier de organisatie van de conferentie van de Legal Research Master over ‘Innovative adjudication in Dutch courts’ mogelijk en op 6 november 2014 vond, met steun van het Montaigne Centrum, het tweede Misdaadcongres op de Universiteit van Tilburg plaats. Dit misdaadcongres werd mede-georganiseerd door Pauline Jacobs, één van onze onderzoekers. In april 2015 organiseerde het Montaigne Centrum in Utrecht een symposium over Procedurele Rechtvaardigheid. In 2016 heeft het Montaigne Centrum een symposium over Problem Solving Justice georganiseerd.