Het Montaigne Centrum heeft ruime ervaring in advisering en contractonderzoek. Zo hebben wij verschillende publieke en private organisaties op zowel nationaal als Europees en internationaal niveau geadviseerd op het gebied van rechtspleging en conflictoplossing en daarmee nauw samenhangende vraagstukken.

Verschillende onderzoekers van het Montaigne Centrum hebben een goede reputatie op het terrein van strategische advisering, dragen bij aan brainstormsessies en faciliteren expertmeetings.

Het Montaigne Centrum is altijd bereid om mee te denken bij nieuwe projecten en/of adviesvraagstukken. Neemt u in dat geval vrijblijvend contact met ons op.