Slachtofferhulp wetenschappelijk onderbouwen

Mensen die slachtoffer zijn van criminaliteit of die een ongeluk hebben gehad, kunnen hulp krijgen bij Slachtofferhulp Nederland. Hier werken voornamelijk vrijwilligers. Het uitgangspunt is dat veel slachtoffers hiermee voldoende hulp krijgen en dat vrijwilligers op een laagdrempelige wijze andere burgers helpen. Maar wat is de wetenschappelijke basis van deze hulp? Is er bestaand onderzoek dat bewijst dat deze hulp werkt? 

Slachtofferhulp door vrijwilligers, werkt dat?

Literatuur review

Om deze vragen te beantwoorden voeren we een review uit van de internationaal beschikbare wetenschappelijke literatuur. We zoeken daarbij naar de behulpzame en niet-behulpzame reacties van de omgeving van slachtoffers van gebeurtenissen. We gebruiken studies die hier antwoord op geven vanuit het perspectief van de slachtoffers. De resultaten van het onderzoek gebruiken we om de hulpverlening van Slachtofferhulp Nederland te onderbouwen, te verbeteren en te vernieuwen. Er is een eerste systematic review gepubliceerd. Andere artikelen volgen naar verwachting begin 2017.

Wetenschappelijk medewerkers vanuit UU
Gastonderzoeker