Er is behoefte om resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit meerdere bronnen te integreren. Het doel van die informatiesynthese is om theorie en evidence-based interventies te ontwikkelen. Soms kunnen systematische reviews, meta-analyses of synthesemethoden voor kwalitatief bewijs worden gebruikt om dit te bereiken; in andere gevallen zijn meer geavanceerde technieken nodig.

Met informatiesynthese kunnen we theorie en evidence-based interventies ontwikkelen.

De onderzoekslijn Methoden voor informatiesynthese kent drie deelgebieden:

  1. Systematic reviews of quantitative and qualitative evidence
  2. Informative hypotheses and replication: Bayesian and Frequentist methods
  3. Bayesian methods for circular data