Veel onderzoeksvragen in de sociale wetenschappen hebben betrekking op  veranderende verschijnselen. Denk aan:

  • ontwikkelingsprocessen
  • leren
  • interventies
  • regulerende mechanismen

Om dit soort verschijnselen te bestuderen, is longitudinaal onderzoek nodig. Daarbij worden dezelfde eenheden (bijvoorbeeld individuen, gezinnen, organisaties) meerdere keren gemeten.

Met longitudinaal onderzoek kunnen we veranderende verschijnselen bestuderen.