Latente variabelen zijn variabelen die niet rechtstreeks worden waargenomen; ze zijn theoretisch of empirisch afgeleid uit geobserveerde variabelen. Om die latente variabelen te gebruiken, gebruiken we methoden zoals:

  • structurelevergelijkingsmodellen
  • multilevelmodellen
  • post-responsemodellen
  • (ordinale) logistische regressie
Latente variabelen zijn afgeleid uit variabelen die wél waargenomen zijn.

De onderzoekslijn Modelleren van latente variabelen kent vier deelgebieden:

  • Item response theory
  • Structural equation modeling
  • Multilevel modeling
  • Logistic prediction model