In het empirisch onderzoek in de gedrags- en sociale wetenschappen gebruiken we verschillende instrumenten om gegevens te verzamelen. We verzamelen bijvoorbeeld op grote schaal kwantitatieve gegevens met behulp van enquêtes en registers. Cross-culturele vergelijkende onderzoeken en longitudinale onderzoeken (waarbij we personen gedurende een langere tijd volgen) worden daarbij steeds belangrijker. Dat geldt ook voor internetonderzoek en het gebruik van registergegevens.

Internetonderzoek wordt steeds belangrijker

De onderzoekslijn Dataverzameling en datakwaliteit kent zes deelgebieden:

  1. Internet and Mixed mode surveys
  2. Survey data quality in panel surveys 
  3. Register data, including statistical models for population size estimation
  4. Mixed methods research
  5. Missing data analysis
  6. Optimal design (zie ook de onderzoekslijn Longitudinaal onderzoek)