Individuen veranderen gedurende de tijd. Hoe kunnen we deze verandering meten?

eendje zwemt tegen de stroom in

Verschillende psychologische disciplines doen onderzoek naar veranderingen van individuen. Denk aan de psychotherapie of neuropsychologie. Helaas beïnvloeden effecten die te maken hebben met de test zelf en meetfouten de pre- en posttestscores. Deze scores worden vervolgens gebruikt bij onderzoek naar deze veranderingsprocessen. Wij proberen met ons onderzoek de Reliable Change Index (RCI) te verbeteren, zodat we deze effecten beter in kaart kunnen brengen.

Verschillende soorten verandering

Onderzoek naar individuele verandering kan zich richten op het meten van de effecten van een vooraf opgezette interventie, zoals psychotherapie of hersenchirurgie. Het kan ook gaan over verandering na niet vooraf opgezette interventies, zoals bij mensen die tijdens het sporten een hersenschudding oplopen. Ten slotte kan ook verandering waarbij geen sprake is van een interventie object van onderzoek zijn. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar de effecten van ouder worden. Moderne statistische tools maken het makkelijk om de vraag te beantwoorden of een groep is veranderd tussen twee meetmomenten. Maar voor een therapeut of onderzoeker is het vaak veel relevanter of een specifiek persoon tussen die twee meetmomenten is veranderd.

We willen psychologisch onderzoek naar individuele veranderingen meer betrouwbaar maken.

Reliable Change Index 

Als er alleen een pre- en een posttestscore op de uitkomstvariabele beschikbaar is, met aanvullende relevante informatie vanuit de normatieve populatie (b.v. de betrouwbaarheid van de test), dan is er de volgende methode:

  • Op basis van de pre- en posttest scores – die beïnvloed worden door meetfouten en mogelijk ook door effecten die te maken hebben met de test zelf – wordt een schatting gedaan van de ware verandering.
  • Deze schatting wordt gebruikt als teller en een geschikte standaarderror als noemer. Dit vormt een verhouding die vervolgens wordt gebruikt als criterium.
  • We duiden dat criterium aan met de generieke naam Reliable Change Index (RCI).

Feilbaarheid van verschillende soorten RCI's

De wetenschap introduceert steeds nieuwe RCI's. Het doel van onze publicaties is om de verschillende RCI's te bespreken en vergelijken vanuit een theoretisch perspectief. We hebben hiermee de feilbaarheid van verschillende (in de literatuur voorgestelde) RCI's aangetoond én we introduceerden al een aantal aangepaste RCI's.

Wetenschappelijk onderzoeker