Hoe benader je een respondent?

Dataverzameling in surveys is flink in beweging. Surveyonderzoek waarbij respondenten face-to-face worden benaderd is erg duur, terwijl internet en (mobiele) telefoon respondenten makkelijker benaderbaar maken. Bij dataverzameling wordt steeds vaker tegelijkertijd gebruikgemaakt van verschillende manieren om respondenten te benaderen.

Effecten van verschillende benaderingen

Het blijkt echter dat de keuze voor een bepaalde manier om respondenten te benaderen ('live', telefonisch of via internet) verschillende effecten met zich meebrengt.

  • Selectie-effecten: aan face-to-face onderzoek doen andere mensen mee dan aan bijvoorbeeld enquêtes die via internet worden afgenomen
  • Mode-effecten: een ander type benadering van respondenten leidt tot verschillen in de gegeven antwoorden.

Dr. Thomas Klausch heeft deze twee type effecten tijdens zijn PhD-onderzoek uit elkaar getrokken.

Meer zicht op de effecten van de manier waarop je respondenten benadert, leidt tot beter sociaal-wetenschappelijk onderzoek.

Als onderzoekers deze effecten afzonderlijk in ogenschouw nemen, wordt duidelijk welke foutbronnen een onderzoeksopzet (en doelvariabelen) het sterkst beïnvloeden, en dus verbeterd zouden moeten worden. Bovendien kan kennis daarvan ook leiden tot een meer algemene keuze voor of tegen het gebruik van bepaalde manieren om respondenten te benaderen.

Verder onderzoek i.s.m. CBS

Klausch vervolgt zijn onderzoek als post-doc. Het CBS heeft een dag per week dr. Barry Schouten gedetacheerd, die dit onderzoek samen met Joop Hox begeleidt.

Artikel

Measurement Effects of Survey Mode on the Equivalence of Attitudinal Rating Scale Questions in Sociological Methods & Research, August 2013 vol. 42 no. 3 227-263.

 

UU-onderzoekers
Gastonderzoeker
Sociale Wetenschappen - Maatschappijwetenschappen - Methoden en Statistiek