Betere methoden en analyses in de sociale wetenschappen

Binnen het zwaartepunt Methoden en statistiek doen we onderzoek naar data-analyse en dataverzameling ten behoeve van de sociale en gedragswetenschap. We houden ons bezig met fundamenteel onderzoek naar methodologie en statistiek, maar ook met de ontwikkeling van nieuwe technieken. Ook doen we meer toegepast onderzoek met en voor onderzoekers van de faculteit Sociale Wetenschappen en daarbuiten.

Er zijn vier onderzoekslijnen:

  1. Dataverzameling en datakwaliteit
  2. Methoden voor informatiesynthese
  3. Longitudinaal onderzoek
  4. Het modelleren van latente variabelen

Agenda

RSS