Samenwerken

Bijdragen aan de productie van en kennis over media en performances

Onderzoekers bij Media en performance in Utrecht zijn gespecialiseerd in historisch en hedendaags onderzoek, digitale onderzoeksmethoden en de ontwikkeling van de digital humanities. We werken samen met media- en theatermakers, producenten en designers voor theater, film, televisie en digitale media.

We bieden expertise op het gebied van de analyse van en de communicatie over media en performance. Op deze vlakken beschikken we over brede en verdiepende kennis over actuele (en historische) praktijken. Daarbij werken we zowel binnen de traditionele kaders (bioscoop, omroepbestel, theaters, commerciële digitale platformen, musea en archieven), als de minder conventionele, soms tijdelijke en innovatieve locatie-specifieke fenomenen. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan interventies op straat en op festivals, in mobiele vorm en binnen stedelijke contexten.

Onze onderzoekers kunnen bijdragen binnen productieprocessen, op het vlak van dramaturgie, design, marketing, educatie en participatie. Ook worden ze ingeschakeld voor evaluatie- en adviesprocessen binnen de volle breedte van het veld van media en performance.

Kijk voor een overzicht van samenwerkingsverbanden op onze Engelstalige pagina Sharing Knowledge.