Moderne en hedendaagse literatuur

De onderzoeksgroep Moderne en Hedendaagse Literatuur is gespecialiseerd in moderne literatuur in de Europese talen. We bestuderen de veranderende vormen en functies van literatuur. In ons onderzoek houden we altijd rekening met de interacties tussen literatuur en andere culturele praktijken, in een medialandschap dat door globalisering en digitalisering continue aan verandering onderhevig is.

Prof. Geert Buelens' college voor de Universiteit van Nederland

Nieuws

16 oktober 2012
In deze bundel worden de interacties tussen literatuur en scherm-gebaseerde media in de afgelopen drie decennia bestudeerd.
13 september 2012
De Glas gaat na welke auteurs vóór en na de Tweede Wereldoorlog de ruggengraat van het Meulenhoff-fonds vormden.
9 augustus 2012
Het nieuwste nummer van het tijdschrift Memory Studies bevat bijdragen van verschillende Utrechtse onderzoekers.
5 maart 2012
Ann Rigneys boek over Scotts werk als referentiepunt voor cultural memory en collectieve identiteit in de negentiende eeuw verscheen onlangs in paperback.

Pagina's

RSS