Meetauto

Steden brengen luchtkwaliteit doorgaans in kaart aan de hand van een beperkt aantal meetpunten, maar de luchtkwaliteit en mate van luchtvervuiling kan van straat tot straat en van dag tot dag verschillen. Met onze meetauto's brengen we sinds 2019 de luchtkwaliteit in Europese steden in kaart.

De afgelopen vijf jaar hebben we de luchtkwaliteit in zo’n tien Europese steden in kaart gebracht. Met moderne meetapparatuur van laboratoriumkwaliteit meten we al rijdend, zo’n zes tot acht uur per dag en elke seconde, vervuilende stoffen, zoals stikstofdioxide, roet, fijnstof én ultrafijnstof. 

Voor deze deeltjes is nog geen Europese regelgeving, maar ze kunnen de volksgezondheid vermoedelijk ernstig schaden

Professor Roel Vermeulen
Roel Vermeulen
Hoogleraar Mileu-epidemiologie en Exposoom Analyse

Verspreiding vervuilende stoffen

Door mobiel data te meten, kunnen we gedetailleerde kaarten maken van de luchtkwaliteit en op grote schaal laten zien hoe schadelijke deeltjes zich lokaal verspreiden. Het is belangrijk om dat te weten. We weten al veel over fijnstof en zwarte roet, maar we weten veel minder over de hele kleine deeltjes, ultrafijnstof. Voor deze deeltjes bestaat nog geen Europese regelgeving, maar we vermoeden dat ze de volksgezondheid ernstig kunnen schaden.

Gezonde routes uitstippelen

We hebben de afgelopen jaren met verschillende partners samengewerkt om met onze kaarten aan de slag te gaan. Zo hebben Kopenhagen en het gerenommeerde architectenbureau Gehl gewerkt aan toekomstige wijken met zogeheten "Thrive Zones". Deze zones zijn bedoeld om bepaalde plekken in de stad, zoals scholen en speelplaatsen, te beschermen tegen een hoge mate van vervuiling en om jonge kinderen toegang te geven tot schonere lucht. Ook inwoners kunnen de openbare kaarten raadplegen om een gezonde wandel- of fietsroute uit te stippelen.