Samenwerken

Onze expertise op het gebied van kunstgeschiedenis en architectuur stellen wij graag ten dienste van externe organisaties. Hieronder een aantal voorbeelden van onze bijdragen aan tentoonstellingen, mediaoptredens en adviesrollen:

Tentoonstellingen & Musea

Barbaren & Wijsgeren

'Barbaren & Wijsgeren' Exhibition Teaser
  • Thijs Weststeijn was hoofdcurator bij de tentoonstelling Barbaren en Wijsgeren: Het Beeld van China in de Gouden Eeuw.
  • Chris Stolwijk droeg bij aan de tentoonstelling Nederlanders in Parijs in het Van Gogh Museum.
  • Binnen het ARTECHNE project werkt Sven Dupré samen met het V&A, het Rijksmuseum en DIVA, het nieuwe museum voor diamanten, juwelen en zilversmeedkunst in Antwerpen. Het ARTECHNE-team werkt mee aan een tentoonstelling (2019-2020) in Mechelen.
  • Binnen het Art DATIS project werken Sven Dupré en Marieke Handriksen samen met gespecialiseerde glasmusea in de Verenigde Staten en Duitsland: Corning Museum of Glass & Glasmuseum Hentrrich, Düsseldorf.

Cultureel erfgoed & conservatie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) financiert de aanstelling van Eloy Koldeweij in toegepaste kunst en interieurontwerp financiert; de gemeente Amsterdam co-financiert de positie van Pieter Vlaardingerbroek in architectuurerfgoed.

Jeroen Stumpel en Sven Dupré werken samen met het Ateliergebouw, waar het Rijksmuseum, de RCE en de Universiteit van Amsterdam hun kennis op het gebied van de restauratie van kunstobjecten combineren.

Media en publiekslezingen

  • Utrechtse kunsthistorici geven regelmatig lezingen voor publiek in grote musea, waaronder het Stedelijk Museum, Van Gogh Museum, Frans Hals Museum en Hermitage Amsterdam.
  • Ook online vertellen zij over hun onderzoek, bijvoorbeeld het Rijmbijbelproject van Martine Meuwese of een interview met Patrick van Rossem over moderne kunst.
  • Michael Kwakkelstein organiseert een grote tentoonstelling over Leonardo Da Vinci, die opent in oktober 2018. Kwakkelstein vertelde meerdere keren in de media hierover (o.a. in EenVandaag, RTL Late Night, AVRO Kunstuur).

Sven Dupré in KunstKennis

Openbare lezingenserie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) & Akademie van Kunsten (AvK), 2017

Adviesrollen

Onze onderzoekers zijn lid van diverse comites en adviesraden, waaronder het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Museum Flehite, het European Architectural Historian Network, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Association of Research Institutes in the History of Art, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, het NIAS-Lorentz Program en de NICAS Scientific Working Group.