Technische, digitale en kennishistorische perspectieven

foto van het artlab
Foto: Thijs Hagendijk

Naast klassiek kunsthistorisch en historiografisch onderzoek ontwikkelen we creatieve en innovatieve onderzoeksmethoden geïnspireerd door interdisciplinair, grensoverstijgend onderzoek en digitale perspectieven. Ons onderzoek wil zich onderscheiden door de ontwikkeling van experimentele, performatieve methoden, historische reconstructies, laboratoriumonderzoek (in het ArtLab) en digitale technieken naast meer traditionele visuele en tekstuele kunsthistorische benaderingen.

We ontwikkelen materiaaltechnische benaderingen van kunsthistorische objecten en onderzoeken hun relatie tot hedendaagse debatten, zoals ecologie en duurzaamheid. We zijn pionier op het gebied van geavanceerde digitale technieken voor het bestuderen van kunst, architectuur en artistieke praktijken, waarbij we de nieuwste technologieën integreren, waaronder digitale opnamemethoden, digitale reconstructie, eye-tracking, virtuele en augmented reality, immersieve museologie, computer vision en kunstmatige intelligentie.