Lokale, mondiale en transculturele kunstgeschiedenis

Stilleven van Pieter Boel met een globe en kaketoe
Stilleven met globe en kaketoe - Pieter Boel

Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht richt zich op globaliseringsprocessen en hun effecten op kunst, architectuur en cultureel erfgoed van de middeleeuwen tot nu. We kijken naar onze eigen geografie en naar transculturele relaties en uitwisselingen met andere plaatsen in Europa en de wereld, op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau. We ontwikkelen theorieën en methoden die nodig zijn voor een beter begrip van verweven en overlappende kunstgeschiedenissen op deze verschillende niveaus.

We verkennen actuele kunsthistorische kwesties, stellen de kunsthistorische canon ter discussie, evenals onderliggende machtsstructuren en de sterk nationaal georiënteerde historische fundamenten van de discipline. We richten ons op verschillende onderwerpen, variërend van kunsthistorische en bredere cultuurhistorische benaderingen van de mondiale verbindingen die de Nederlandse zeventiende eeuw vorm gaven; de trans-Atlantische productie van kennis in de vroegmoderne periode in Italië, Spanje en Mexico; de transculturele relaties tussen Zuid-, Oost- en Noord-Europese kunst en architectuur; de rol van transculturele artistieke processen in de opkomst van cultureel nationalisme; Europees-Turkse relaties vanuit verschillende esthetische en culturele perspectieven, hedendaagse Chinese kunst in een mondiale context; en kunst en architectuur uit andere geografische gebieden.